Webinary

Serdecznie zapraszamy na webinary w ramach cyklu

Cyfrowa transformacja w Administracji Publicznej z wykorzystaniem Sztucznej Inteligencji

Informacje nt. webinarów

Przygotowanie do życia w erze AI

20 czerwca 2024, 11:00, Rejestracja

Prowadzący:

dr hab. inż. Adam Iwaniak prof. UPWR

O czym opowiemy
W czasach, gdy sztuczna inteligencja zaczyna dominować w wielu aspektach naszego życia, omówimy najnowsze trendy w AI, takie jak RAG (Retrieval-Augmented Generation) i autonomiczne agenty AI, które mogą wspierać pracę w administracji publicznej i biznesie. Przedstawimy, jak rozpocząć przygodę z AI w urzędzie oraz jak mitygować ryzyka związane z jej wdrażaniem.

Omówimy ewolucję cyfrowych narzędzi w administracji publicznej, z naciskiem na potencjał chatbotów. Zaprezentujemy również, jak rozwiązać problemy przenoszenia danych z dokumentów analogowych i cyfrowych do systemów IT. W szczególności pokażemy, jak wprowadzić AI bez konieczności zmian już istniejących działających systemów w urzędzie poprzez zbudowanie nakładki AI na istniejące systemy.

Dołącz do nas, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak AI może wpłynąć na efektywność pracy w administracji publicznej i biznesie oraz jak nowoczesne technologie mogą ułatwić dostęp do informacji, poprawić realizację polityk horyzontalnych i zwiększyć satysfakcję obywateli.

Jak usprawnić pracę ze skanowanymi dokumentami?

O terminie poinformujemy mailem.

Prowadzący:

mgr inż. Sławomir Bury

O czym opowiemy
Pokażemy jak rozwiązać problemy przenoszenia danych z dokumentów analogowych i cyfrowych (umowy, faktury, akty notarialne, dokumentacja techniczna itp.) do systemów IT. Jest to problem występujący zarówno w sektorze prywatnym jak i administracji publicznej. Znanym zagadnieniem w urzędach jest np. problem sprawnej obsługi wielu tysięcy zawiadomień sądowych, aktów notarialnych, czy decyzji administracyjnych, z których wybrane informacje trzeba na bieżąco wprowadzać do systemów dziedzinowych urzędu.

Chatbot w służbie obywatela. Nowa era dostępności w administracji publicznej

O terminie poinformujemy mailem.

Prowadzący:

dr hab. inż. Adam Iwaniak prof. UPWR, dr Marek Maziarz

O czym opowiemy

Zastanowimy się nad ewolucją cyfrowych narzędzi w administracji publicznej, z naciskiem na potencjał chatbotów. W dobie rosnących wymagań dotyczących dostępności cyfrowej stawiamy pytania:

Jak każda nowa technologia, sztuczna inteligencja przynosi zmiany. Chcemy pokazać, jak nowe narzędzia mogą pomóc urzędom w spełnieniu ich ustawowych obowiązków, uniknięciu ewentualnych konsekwencji prawnych i kar za ich niedopełnienie oraz odciążają urzędników w komunikacji z nami wszystkimi.

Jak opublikować dane o wysokiej wartości, by spełnić wymagania rozporządzenia KE 2023/138 w krótkim terminie realizacji

O terminie poinformujemy mailem.

Prowadzący:

mgr inż. Sławomir Bury

O czym opowiemy
Przedstawimy wymagania, jakie organom administracji publicznej stawia rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/138 z dnia
21 grudnia 2022 r. ustanawiające wykaz szczególnych zbiorów danych o wysokiej wartości oraz warunki ich publikacji i ponownego wykorzystywania. Wyjaśnimy jak spełnić te wymagania w krótkim terminie 16 miesięcy, który wskazuje rozporządzenie.

Jak ułatwić i optymalizować prace w oprogramowaniu do obsługi urzędu/ośrodka - narzędzia Telecyfro

O terminie poinformujemy mailem.

Prowadzący:

mgr inż. Sławomir Bury

O czym opowiemy
Przedstawimy narzędzia, które umożliwiają znajdowanie anomalii
w zadaniach realizowanych z użyciem oprogramowania komputerowego, jak również ich usuwanie, co przyczynia się do usprawnienia procesów i skrócenia czasu realizacji zadań. Zaprezentujemy narzędzia, które wykorzystują sztuczną inteligencję do usprawniania procesów dotąd wykonywanych ręcznie m.in. wpasowania /nadawania georeferencji mapom skanowanym, jak i wektoryzacji obiektów na mapach skanowanych.

Wykorzystanie Czatbota do usprawnienia pracy
podmiotów administracji publicznej

O terminie poinformujemy mailem.

Prowadzący:

mgr inż. Sławomir Bury, mgr inż. Aleksander Żarkowski

O czym opowiemy

Pokażemy w jaki sposób Czatbot pozwala pracownikom urzędu zaoszczędzić czas, przejmując udzielanie odpowiedzi na codzienne pytania dotyczące informacji czy dokumentów opublikowanych na stronach urzędu.

Narzędzie w znaczący sposób ułatwia obywatelom korzystanie ze stron urzędu oraz wspiera promowanie lokalnych inwestycji.

Chatbot za pomocą kliku linijek kodu może zostać włączony na dowolnych stronach informacyjnych regionu, udzielając jednolitej i spójnej informacji, przekierowując obywatela do właściwego miejsca, właściwego portalu.

Na co należy zwrócić uwagę:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o terminach Webinariów zapisz się do newslettera
(nie wysyłamy spamu)!

Webinary, które już się odbyły

Chatbot w służbie obywatela. Nowa era dostępności w administracji publicznej

19 września 2023

Prowadzący:

dr hab.  inż. Adam Iwaniak prof. UPWR, dr Marek Maziarz

Podczas webinaru rozważano ewolucję cyfrowych narzędzi w administracji publicznej, z naciskiem na potencjał chatbotów. W dobie rosnących wymagań dotyczących dostępności cyfrowej postawiono pytania:

Jak każda nowa technologia, sztuczna inteligencja przynosi zmiany. W trakcie webinaru pokazano, jak nowe narzędzia mogą pomóc urzędom w spełnieniu ich ustawowych obowiązków, uniknięciu ewentualnych konsekwencji prawnych i kar za ich niedopełnienie oraz odciążeniu urzędników w komunikacji z nami wszystkimi.

Ryzyka prawne wykorzystania Bezzałogowego Statku Powietrznego w administracji publicznej.

12 września 2023

Prowadzący:

mgr inż. Tomasz Berezowski, mgr inż. Paweł Korzec

Podczas webinaru umówiono zagadnienia wykorzystania Bezzałogowych Statków Powietrznych (BSP).  Podjęto dyskusję o ogromnych korzyściach w takich aspektach działalności Administracji Publicznej, jak ochrona środowiska (monitoring jakości powietrza, identyfikacja źródeł nielegalnej emisji albo wysypisk śmieci), porządek publiczny (identyfikacja nielegalnej działalności gospodarczej, imprezy masowe) czy też promocja (filmy i zdjęcia marketingowe). Rozważano korzyści oraz ryzyka wykorzystania tej technologii i omówiono sposoby ich minimalizacji niedużym wysiłkiem.

Jak usprawnić pracę ze skanowanymi dokumentami?

6 września, 21 marca, 9 marca 2023

Prowadzący:

mgr inż. Sławomir Bury

Podczas Webinaru omówiono jak rozwiązać problemy przenoszenia danych z dokumentów analogowych i cyfrowych (umowy, faktury, akty notarialne, dokumentacja techniczna itp.) do systemów IT. Jest to problem występujący zarówno w sektorze prywatnym jak i administracji publicznej. Znanym zagadnieniem w urzędach jest np. problem sprawnej obsługi wielu tysięcy zawiadomień sądowych, aktów notarialnych, czy decyzji administracyjnych, z których wybrane informacje trzeba na bieżąco wprowadzać do systemów dziedzinowych urzędu.

Radości i smutki życia w świecie sztucznej inteligencji

27 lipca 2023

Prowadzący:

dr hab.  inż. Adam Iwaniak prof. UPWR

W trakcie webinaru, omówiono zalety, zagrożenia i problemy etyczne związane z rozwijającą się sztuczną inteligencją. Dyskusja obejmowała tematy przyszłości edukacji, służby zdrowia i rynku pracy w kontekście AI. Zastanawialiśmy się także nad rolą filozofii, zagrożeniami dla demokracji oraz tym, czy człowiek, czy AI przejmie kontrolę nad technologią. 

Wykorzystanie chatbota OpenAI w procesie transformacji cyfrowej oraz w życiu codziennym

12 lipca 2023

Prowadzący:

dr hab.  inż. Adam Iwaniak prof. UPWR

W trakcie webinaru przedstawiono o zasady działania i budowę chatu OpenAI. Wyjaśniono rewolucję, jaką stanowi w dziedzinie sztucznej inteligencji. Omówiono różne sposoby wykorzystania narzędzi OpenAI do redagowania artykułów, pism, odpowiedzi i wniosków. Przedstawiono ich możliwości i pokazano jak może on usprawniać codzienne zadania, oraz wyjaśniono jak świadomie, bezpiecznie i efektywnie korzystać z chatbota.

Baza wiedzy o aktach notarialnych i nieruchomościach - rozszerzenie systemu obiegu dokumentów

22 czerwca 2023

Prowadzący:

mgr inż. Sławomir Bury

W trakcie spotkania przedstawiono narzędzia do automatycznej ekstrakcji informacji z dokumentów, półautomatycznego wprowadzania zmian w Ewidencji Gruntów i Budynków oraz budowy bazy wiedzy o dokumentach i nieruchomościach, transakcjach i cenach, którą można przeszukiwać zadając zapytania w języku naturalnym.

Sztuczna inteligencja w praktyce geodezyjnej i geoinformatycznej

13 czerwca 2023

Prowadzący:

dr hab.  inż. Adam Iwaniak prof. UPWR

W trakcie webinaru omówione zostały możliwości oraz praktyczne przykłady zastosowań sztucznej inteligencji / uczenia maszynowego w geodezji i geoinformatyce. Przedstawiono rozwiązania już stosowane przez organy administracji publicznej w Polsce, jak również trendy i nowe obszary zastosowań.

Jak opublikować dane o wysokiej wartości, by spełnić wymagania rozporządzenia KE 2023/138

1 czerwca 2023, 16 maja 2023

Prowadzący:

mgr inż. Sławomir Bury

W trakcie webinaru przedstawiono wymagania, jakie organom administracji publicznej stawia rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/138 z dnia 21 grudnia 2022 r. ustanawiające wykaz szczególnych zbiorów danych o wysokiej wartości oraz warunki ich publikacji i ponownego wykorzystywania. Pokazano jak spełnić te wymagania w krótkim terminie 16 miesięcy, który wskazuje rozporządzenie.