Wrocławski Instytut Zastosowań Informacji 

Przestrzennej i Sztucznej Inteligencji

linked data

Przetwarzanie, integracja i publikacja danych przestrzennych w sieci WWW: 

grafy wiedzy

ETL / big geodata

Automatyzacja procesów przetwarzania i analizy danych:

uczenie maszynowe

digitalizacja danych

EO / technologie kosmiczne