O Nas

M I S J A

Wrocławski Instytut Zastosowań Informacji Przestrzennej i Sztucznej Inteligencji został ufundowany i jest prowadzony przez grupę naukowców i pasjonatów systemów informacji przestrzennej i zagadnień związanych ze sztuczną inteligencją, których ambicją jest przeniesienie osiągnięć naukowych w tych dziedzinach na grunt codziennych zastosowań. WIZIPISI chce świadczyć usługi na rynku GIS i pokrewnych stosując bardziej wyszukane i nowoczesne metody niż konkurenci. Naszym celem jest prowadzenie i komercjalizacja innowacyjnych badań w obszarze systemów informacji geograficznej i sztucznej inteligencji. Posiadane kompetencje oraz wsparcie wybitnych autorytetów w zakresie GIS i IT w Polsce, Europie i na świecie pozwalają nam na uzyskiwanie rezultatów badawczych i wdrożeniowych na najwyższym poziomie.