szkolenia

Instytut posiada duże doświadczenie w zakresie organizacji i prowadzenia szkoleń związanych z profilem swojej działalności. Szkolenia organizujemy w sposób kompleksowy, tzn. zapewniając elektroniczny proces rejestracji uczestników, noclegi, wyżywienie, sale i pomoce audiowizualne oraz odpowiedni personel szkoleniowy. W chwili obecnej szkolenia odbywają się wyłącznie na zamówienie. W przypadku zainteresowania wyceną i przeprowadzeniem szkolenia z tematów wymienionych poniżej lub z tematów pokrewnych zachęcamy do kontaktu pod adresem biuro@wizipisi.pl. Wymiar czasowy szkolenia dostosowywany jest do potrzeb klienta i poziomu szkolenia.