Semantic Component

Semantic Components to narzędzia pozwalające na wykorzystanie potencjału, który niesie ze sobą wspólne wykorzystanie Semantic Web i grafowych baz danych AllegroGraph w połączeniu z danymi przestrzennymi (GIS). Semantic Components są rozszerzeniem sprawdzonej platformy GIS firmy Hexagon Geospatial ? GeoMedia Professional i są wraz z nią dostarczane.

Z połączenia możliwości oferowanych przez GeoMedia i grafowe bazy danych AllegroGraph oraz autorskiej funkcjonalności opracowanej przez Instytut, powstaje bogaty zestaw narzędzi pozwalający na przetwarzanie, zarządzanie i wizualizację danych przestrzennych i grafowych, oferujących przy tym szereg narzędzi do importu, eksportu, linkowania i przetwarzania danych Linked Data. 

Kluczowe funkcjonalności Semantic Components: