Doświadczenie

Harmonizacja i publikacja danych przestrzennych zgodnie z INSPIRE

Klient: Państwowy Instytut Geologiczny - PIB
Opracowanie i wdrożenie środowiska informatycznego do harmonizacji zbiorów danych przestrzennych wybranych tematów INSPIRE oraz wsparcie techniczne w zakresie utrzymania katalogu metadanych

Human mObility PrEdiction

Klient: Europejska Agencja Kosmiczna
[...]

Green Enhanced Terrains - AI Revised

Klient: Europejska Agencja Kosmiczna
[...]

Wdrożenie mechanizmów ekstrakcji i informacji z dokumentów i ich anonimizacji

Klient: Urząd Miasta Krakowa
[...]

Opracowanie modelu transgranicznego monitoringu Regionu Metropolitalnego Szczecina

Klient: Urząd Marszałkowski Woj. Zachodniopomorskiego
[...]

Opracowanie specyfikacji danych dla Istniejącego Zagospodarowania Przestrzennego

Klient: Ministerstwo Rozwoju i Technologii
[...]

Wdrożenie procesu automatycznej archiwizacji decyzji dot. wyłączeń gruntów z produkcji rolniczej z wykorzystaniem sztucznej inteligencji

Klient: Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych
[...]

Opracowanie metodyki harmonizacji i publikacji danych istotnych dla ukierunkowania rozwoju Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina

Klient: Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Woj. Zachodniopomorskiego
[...]

The Copernicus Data and Information Access Services Operations (DIAS)

Klient: Europejska Agencja Kosmiczna / Creotech Instruments
[...]