Portal BWN

Portal Bazy Wiedzy o Nieruchomościach to geoportal nowej generacji, dostarczający usługi oparte o algorytmy sztucznej inteligencji.

Prócz standardowych warstw mapowych takich jak działki, budynki, ortofotmapa, mpzp i.in., portal posiada referencyjne opracowania analityczne, wspomagające zadania określania faktycznej wartości nieruchomości, m.in. dostępność komunikacji miejskiej, gęstość zaludnienia, średnia wysokość budynków, obszary biologicznie czynne czy strefy atrakcyjności.

Portal posiada narzędzia do wyceny nieruchomości bazujące na algorytmach sztucznej inteligencji (wycena pojedyncza i masowa) oraz narzędzia wyceny metodą porównawczą łącznie z doborem transakcji podobnych.  Wycenie towarzyszy pełna informacja nt. nieruchomości w tym informacje z aktów notarialnych, ksiąg wieczystych, pozwoleń na budowę, mpzp.

Portal posiada również wygodny interfejs do korzystania z naszych narzędzi eXtracToolbox służących do automatycznego odczytu informacji z zeskanowanych dokumentów analogowych i innych oraz aplikację kliencką grafowej bazy wiedzy, do której można zadawać złożone zapytania, również w języku naturalnym. 


Kluczowe funkcjonalności Portalu Bazy Wiedzy o Nieruchomościach:


Oprogramowanie zostało opracowane w ramach projektu “Budowa Bazy Wiedzy o Nieruchomościach”, współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.