GeoRasterAI

GeoRasterAI to oprogramowanie automatyzujące procesy związane z digitalizacją map analogowych (skanowanych) za pomocą algorytmów sztucznej inteligencji.

Oprogramowanie wspomaga digitalizację danych rastrowych, w szczególności wszelkiego rodzaju map. Pozwala ono zautomatyzować procesy standardowo wykonywane manualnie np. kalibrację (nadawanie georeferencji) zeskanowanej mapy lub digitalizację punktów wysokościowych, drzew i innych obiektów oraz  wykonywanie weryfikacji danych. GeoRaster AI na podstawie opisu pozaramkowego, współrzędnych narożników oraz siatki krzyży wykonuje automatyczną kalibrację rastra mapy do wybranego układu współrzędnych, generuje raster wynikowy w wybranym formacie (geotif, ecw, jp2 i in.) oraz raport z wykonanego procesu. Oprogramowanie posiada również mechanizmy do automatycznej detekcji wybranych rodzajów obiektów np. pikiet wysokościowych i ich zapisu do formatów wektorowych.

Oprogramowanie pozwala na przetwarzanie pojedynczych rastrów lub uruchamianie w trybie wsadowym. Może ono działać jako usługa w połączeniu z dowolnym systemem GIS lub bazą danych; pozwala również na zapis danych wektorowych do dowolnych formatów np. SHP, GeoJSON, XML/GML, DXF, CSV, RDF.

Kluczowe funkcjonalności aplikacji GeoRasterAI:


Oprogramowanie zostało opracowane w ramach projektu “Budowa Bazy Wiedzy o Nieruchomościach”, współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.