AnonimizacjaAI

Aplikacja AnonimizacjaAI to nowoczesna aplikacja webowa o wysokiej skuteczności, służąca do anonimizacji dokumentów, wykorzystująca algorytmy sztucznej inteligencji do identyfikowania i odnajdywania określonych informacji oraz ich kontekstu.

Aplikacja posiada predefiniowane konfiguracje dla dokumentów o charakterze prawnym, takich jak akty notarialne i zawiadomienia z ksiąg wieczystych oraz innych dokumentów urzędowych. Pozwala ona na konfigurację (wybór zestawu pól) i wykonywanie anonimizacji dla pojedynczych plików, jak również w formie masowej (wiele plików na raz). Obsługuje ona dowolne dokumenty PDF (z tekstem lub bez) oraz pliki graficzne. Prócz zanonimizowanych dokumentów możliwy jest eksport do pliku lub zapis do bazy kompletnych danych nt. wykonanego procesu.

Aplikacja wykorzystuje mechanizmy naszych narzędzi eXtracToolbox służących do automatycznego odczytu informacji z zeskanowanych dokumentów. 

Kluczowe funkcjonalności aplikacji AnonimizacjaAI:


Oprogramowanie zostało opracowane w ramach projektu “Budowa Bazy Wiedzy o Nieruchomościach”, współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.